Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne Novine“ br. 83/23) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije stavilo je na javni uvid prijedlog izmjene granice lučkog područja- luke posebne namjene- luke nautičkog turizma Marina Agana.

Detalje o istome možete pogledati u sljedećim prilozima:

Pin It on Pinterest

Skip to content