ORGANIZACIJSKI ODBOR
ZA OSNIVANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „KAMEN I MORE“

poziva Vas na

OSNIVAČKU I IZBORNU SKUPŠTINU
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG-a) „KAMEN I MORE“

koja će se održati 29. siječnja 2014.g. u 10,30 u prostorijama vijećnice grada Trogira
na adresi  Trg. Ivana Pavla II, Trogir

Prijedlog dnevnog reda:

1.   Otvaranje osnivačke i izborne skupštine Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“;
2.   Usvajanje dnevnog reda osnivačke i izborne skupštine Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“;
3.   Izbor radnih tijela osnivačke i izborne skupštine:

a) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
b)verifikacijske komisije (predsjednik i 2 člana),
c)kandidacijske komisije (predsjednik i 2 člana);

4.   LEADER pristup u RH i Lokalna akcijska grupa „KAMEN I MORE“;
5.   Izvješće verifikacijske komisije;
6.   Donošenje odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“,Statuta
Lokalne akcijske grupe „Kamen i more“ i Poslovnika;
7.   Izbor predsjednika Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“;
8.   Izbor zamjenika predsjednika Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“;
9.   Izbor upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“
10. Izbor nadzornog odbora Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“
11. Odluka o pokretanju postupka za upis Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“ u
Registar udruga;
12. Odluka o izradi Lokalne razvojne strategije i tijeku konstituiranja LAG-a“KAMEN I MORE;
13. Zaključenje Skupštine;

                                                                               Organizacijski odbor za osnivanje
Lokalne akcijske grupe „KAMEN I MORE“

Napomena:

Za sva eventualno dodatna pitanja oko skupštine kontakt je:

021/899-445 ili 099/7333556 ili e-mail: dalibor.ukic@gmail.com

Na osnivačku skupštinu obavezno ponijeti:
– presliku osobne iskaznice

-izvadak iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu

popunjenu Odluku o predstavništvu člana u Skupštini (u privitku)

Pin It on Pinterest

Skip to content