REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 110-03/14-02/01

Ur. broj: 2184/02-04/60-14-1

Marina, 08.05.2014.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na temelju članka čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11),te sukladno oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se svi kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Marina za slijedeće objavljene oglase:

  1.        Komunalni djelatnik – pomoćni poslovi (rad na kamionu  za odvoz otpada)
  2.        Komunalni djelatnik – vozač – čistač
  3.        Samostalni upravni referent za komunalni red (komunalni redar),

da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati 14.05.2014. u službenim prostorijama Općine Marina s početkom u 12:00 h.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu te zadovoljavaju li svi kandidati formalne uvjete iz objavljenih oglasa.

Ukoliko se ustanovi da pojedini kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

                                                                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

Pin It on Pinterest

Skip to content