REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam Višeg referenta za komunalu

 

 KLASA: 112-02/15-20/03

 URBROJ: 2184/02-03/07-15-4

Marina, 07.12.2015.

 

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za komunalu, dana 07. prosinca 2015. godine objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom  testiranju za Višeg referenta za komunalu mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. ROKO MATIJAŠ

 

II.

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a sve sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostoriju Vijećnice Općine Marina (A. Rudana 47), dana 16. 12. 2015. godine (srijeda) u 9:00 sati.

IV.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Testiranje će trajati najduže 60 minuta. Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja samo s onim kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju ( 12:00 sati istoga dana). Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marina.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Jelena Brajnov

 

 

PDF: POZIV ZA TESTIRANJE (VIŠI REFERENT ZA KOMUNALU)

 

Pin It on Pinterest

Skip to content