Poziv svim vlasnicima parcela na javni uvid parcelacijskog elaborata u izradi, sve temeljem lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-25/29 Ur.broj: 2181/1-11-08-11-20 izdane u Trogiru, 20.02.2012. godine u svrhu rekonstrukcija i izmještanje županijske ceste Ž-6135,dionica Marina-Vinišće, investitora ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE iz Splita, Ruđera Boškovića 22.

Izlaganje će se održati u prostorijama OPĆINE MARINA, od 10-17.05 od 9 do 13 sati.

Detalje o javnom pozivu možete pročitati u rubrici obavijesti.

Pin It on Pinterest

Skip to content