REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

KLASA: 610-02/12-20/01

UR.BROJ: 2184/02-02/01-12-1

Marina, 02. svibnja 2012.g

PREDMET: Poziv za predlaganje programa Marinskog kulturnog ljeta 2012.

Općina Marina organizira kulturna, športska i zabavna događanja u Programu kulturnog i zabavnog ljeta kroz lipanj,srpanj i kolovoz 2012. godine.

Pozivaju se udruge kojima su odobrena sredstva u financiranju svojih programa u društvenim djelatnostima Općine Marina za 2012. godinu , da prijave realizaciju kulturnih i zabavnih događanja iz navedenih programa.

Pozivaju se i ostali predlagatelji koji vlastitim sredstvima žele realizirati svoje programe u

okviru “Marinskog kulturnog ljeta 2012.”

Općina Marina će kvalitetnim programima pružiti podršku u organizaciji.

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu:

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

21222 MARINA, ANTE RUDANA 47

ili neposredno na protokol Općine Marina.

Prijave dostaviti do 20. svibnja 2012.g.

Prijave dostavljene izvan roka navedenog u ovom Pozivu neće se razmatrati i uvrštavati u

Program marinskog kulturnog i zabavnog ljeta 2012. godine.

Ovaj se poziv objavljuje na službenoj stranici Općine Marina, www.marina.hr i Oglasnoj ploči Općine Marina.

Pin It on Pinterest

Skip to content