REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:022-02/17-00/10

UR.BROJ: 2184/02-03/05-17-1

Marina, 08. studenog 2017. god.

 

Poštovani,

Općina Marina dana 18. studenog 2017. godine organizira posjet Općini Škabrnji povodom obilježavanja „Dana sjećanja na Škabrnju“.

Dan 18. studenog 1991. godine ostati će vječno zapamćen u hrvatskoj povijesti. Tog dana je pao herojski grad Vukovar ali i počinjen masakr u Škabrnji.

Najljubaznije se mole svi zainteresirani mještani s prebivalištem u Općini Marini koji su voljni prisustvovati navedenom događaju u organizaciji Općine Marina, da podnesu prijave na protokol Općine najkasnije do 14. studenog 2017. godine do 12:00 sati.

Prijave nakon tog roka nećemo razmatrati.

Trošak putovanja s organiziranim ručkom iznosi 50,00 kuna po osobi. Uplata se vrši istodobno s prijavom.

S poštovanjem,

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Mamut

PDF: Poziv zainteresiranim mještanima za organizirani posjet Škabrnji povodom obilježavanja “Dana sjećanja na Škabrnju”

Pin It on Pinterest

Skip to content