REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:022-02/16-00/18

UR.BROJ: 2184/02-03/01-16-1

Marina, 07. studenoga 2016. god.

 

 

            Poštovani,

 

Općina Marina dana 18. studenoga 2016. godine organizira posjet Općini Škabrnja povodom obilježavanja „Dana sjećanja na Škabrnju“.

Dana 18. studenog 1991. godine ostati će vječno zapamćen u hrvatskoj povijesti. Tog dana je pao herojski grad Vukovar ali i počinjen masakr u Škabrnji.

 

Najljubaznije se mole svi zainteresirani mještani sa prebivalištem u Općini Marina koji su voljni prisustvovati navedenom događaju u organizaciji Općine Marina, da podnesu prijave na protokol Općine najkasnije do 11. studenoga 2016. godine do 12:00 sati. Prijave nakon tog roka nećemo razmatrati.

 

Trošak putovanja sa organiziranim ručkom iznosi 50,00 kuna po osobi. Uplata se vrši istodobno s prijavom.

 

S poštovanjem,

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

PDF: Izlet Škabrnja

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content