Pravo na pristup informacijama

Određuje se Ivana Rinčić, struč. spec. admin. publ., službenica Općine Marina, kao službena osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama (dalje u tekstu: službenik za informiranje).

Način podnošenja zahtjeva za pristup informacijama:

 • Poštom na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina
 • E-mailom: tajnica@marina.hr
 • Telefonom: 021/889 088, 021/889 524
 • Fax-om: 021/796 541
 • Osobno u pisarnicu/protokol

PDF: II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

PDF: Odluka o određivanju službenika za informiranje

PDF: izmjena-i-dopuna-odluke-o-odredivanju-sluzbenika-za-informiranje

Obrasci:

Korisne informacije:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07. i 86/12.)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)
 • Zakon o medijima (NN 59/0484/1181/13)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. I 27/11.)
 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)

Izvješća:

Pin It on Pinterest

Skip to content