REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:620/01/13-10/01

Ur broj: 2184/02-52/01-13-1

Marina, 19.ožujka 2013. godine.

 

Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158 sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović“ Marina, dana  13. ožujka 2013. godine donosi sljedeću:

 

Odluku o izvršenju pozicije 158 za sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović „ Marina

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti ostvaruju svi učenici Osnovne Škole „Ivan Duknović“ na relaciji Mjesto prebivališta učenika – Trogir  i obratno i relaciji Mjesto prebivališta učenika -Kaštela-Solin-Split i obratno.

 

Članak 2.

Učenicima se odobrava sufinanciranje 50% od cijene karte (karnet) u periodu od 01.03. do 01.06.2013. godine prema cjeniku prijevoznog poduzeća „Promet“ d.o.o. Split.

Učenicima se odobrava sufinanciranje karata u oba smjera (dolazak i povratak) za maksimalno četiri dana u tjednu..

Osnova za obračun troškova prijevoza je potvrda ( kluba, škole i sl.) o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane mjeseca koji prethodi isplati.

 

Članak 3.

Pravo na sufianciranje ostvaruju svi učenici koji priložu sljedeće potvrde:

  1. potvrda o pohađanju osnovne škole
  2. potvrda o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane (potvrda kluba, škole i sl.) od 14.03 do 01.06.2013.,
  3. potvrda o prebivalištu učenika

Sredstva će biti isplaćena  na tekući račun roditelja učenika – podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi se podnose do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 4.

Sufinanciranje će odobravati Općinski načelnik nakon podnošenja pojedinačnog zahtjeva učenika.

 

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina, Oglasnoj ploči Općine Marina i Oglasnoj ploči Osnovne Škole „Ivan Duknović“ Marina dana 19. ožujka 2013. godine a stupa na snagu 20. ožujka 2013. godine.

Zahtjevi temeljem ove odluke mogu se podnositi od 20. ožujka 2013. godine.

Općinski načelnik

 

Ante Mamut

 

Pin It on Pinterest

Skip to content