Temeljem  odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a u svezi s odredbom članka 188.Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , dana 1. veljače 2015.g. izdalo je suglasnost o prihvaćanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja “Vela Borovica”. Prijedlog Urbanističkog plana turističkog naselja “Vela Borovica” izrađen je u skladu s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora.

PDF: Suglasnost o prihvaćanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja “Vela Borovica”

Pin It on Pinterest

Skip to content