PRIOPĆENJE NAČELNIKA

VEZANO UZ OTVARANJE PROIZVODNOG POGONA

POLJOPRIVREDNE ZADRUGE „MARINA“

U RADNOJ ZONI MARINA

 

Dolaskom na čelo Općine Marina zalagao sam se da svi oni projekti koji godinama nisu realizirani iz političkih i drugih razloga budu uvršteni u prvi plan. Projekt poslovnog centra PZ „Marina“ u Radnoj Zoni Marina koja tada nije postojala i legalizacija LNT Agana u Marini čine značajan dio ove priče.

Proveli smo kompletnu prostorno plansku dokumentaciju i doveli te projekte do točke kada investitor (PZ Marina) treba preuzeti pripremu za izgradnju te izgradnju svog poslovnog centra.

Što je Općina do sada učinila?

–          Na 25. Sjednici Općinskog vijeća održanoj 27.03.2012.godine donesen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.

Plan predviđa izgradnju cjevodvoda do ove poslovne zone (uključujući i izradu projektne dokumentacije). Kao investitor je određen Vodovod i kanalizacija iz Splita, jer Općina Marina sukladno Zakonu o vodama ne može biti investitor izgradnje vodoopskrbnih objekata. Obveza PZ Marine, kao investitora Poslovnog centra, je bila osiguravanje potrebnih financijskih sredstava za izgradnju i projektnu dokumentaciju. Sukladno tome trebalo je na vrijeme zaključiti ugovor s tvrtkom Vodovod i kanalizacija. Njime su se trebala regulirati prava i obveze ovih dviju tvrtki oko izgradnje cjevovoda.

–         Općina Marina je potom ugovorila i izradila idejne projekte infrastrukture unutar radne zone Marina.

Među ostalima, tu se nalazi i idejni projekt priključnog vodoopskrbnog cjevovoda koji je upućen Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split radi dobivanja lokacijske dozvole čemu su oni odmah i pristupili.

Također, Općina Marina je, sukladno dogovoru od 06. rujna 2012.godine, naručila izradu te glavnog i izvedbenog projekta od tvrtke Promt d.o.o. te je troškovnik i izvedbeni projekt dostavljen Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.

Ovo po Zakonu nije bila obveza Općine, ali, pošto smo željeli pomoći stvaranju novih gospodarskih vrijednosti na našem području, taj dio posla smo preuzeli na sebe.

Ne želim da se ovaj slučaj u predizbornoj kampanji ispolitizira jer i ovaj projekat, kao i mnogi drugi, kasni 10-15 godina upravo zbog pogrešne politike.

Općina Marina zna i može prepoznati i poduprijeti interese svojih građana i gospodarskih subjekata te i dalje čvrsto stoji iza ovog projekta. Mi smo svjesni da je to budućnost ne samo Poljoprivredne zadruge i zadrugara nego i Općine Marina. Bilo bi zaista žalosno da pojedini djelatnici PZ Marina, a ujedno i vijećnici Općinskog vijeća, nastave svojim štetnim istupima u javnosti snositi štetu ovom projektu kao i odnosu između PZ Marina i Općine Marina koji se nakon dugo godina doveo na civiliziranu razinu.

Pin It on Pinterest

Skip to content