REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-02/12-00/28
Ur broj:2184/02-02/01-12-1
Marina, 10. kolovoza 2012.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Općinski načelnik Općine Marina sa svojim suradnicima i vijećnicima koji podržavaju rad načelnika ne želi da se od Općine Marina stvara „Općina Slučaj“, dok Općina Marina funkcionira besprijekorno.
Prilikom preuzimanja vlasti preuzeli smo i dug Općine od 14.000.000. kn koji je napravila bivša HDZ-ova vlast, postojeći dug doveli smo do 1. 400.000. kn u 2012. godini a u 2013. godini do 4 mjeseca planiramo otplatiti sve rate.
Razvili smo jasnu strategiju razvoja Općine Marina na svim poljima, donošenjem Prostornog plana omogućili smo daljnji razvoj Općine te izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture u svim naseljima Općine Marina.
Omogućili smo javan i transparentan rad Općinskih službi.
Sredstva Općinskog proračuna troše se racionalno tako da je u 2010, 2011 i 2012 godini unatoč svim problemima i teškoćama ostvaren pozitivan rezultat odnosno višak prihoda nad rashodima.
Plaće se redovito isplaćuju a obveze Općine Marina uredno servisiraju.
Dolaskom na Čelo Općine Marina ja kao načelnik želio sam stvoriti pozitivnu klimu kako među zaposlenicima u Općini Marina tako i među političkim strankama u Vijeću općine, te im ni jednim svojim potezom – postupkom nisam poticao na ovakav odnos prema meni i građanima Općine Marina. Smatram da građani Općine Marina zaslužuju bolje Vijeće.
Čvrsto stojim na svojem putu koji sam obećao biračima te nikakvim ucjenama i pritiscima neću popustiti, a sve kako bi ostvario svoj program za dobrobit građana Općine Marina.
Svjestan sam prošlog vremena u kojem je politikanstvo dovelo Općinu Marina na rub propasti. Ne želim ništa drugo nego da me u mom mandatu puste da radim i obavljam funkciju Općinskog načelnika u skladu s Zakonom.
U zadnje vrijeme učestali je bojkot rada Općinskog vijeća od strane Predsjednika vijeća i vijećnika HDZ-a. Sve je eskaliralo neorganiziranjem svečane sjednice vijeća povodom dana Općine Marina, a poslije odbijanjem nabave hitno potrebnog kamiona za smeće i rebalansa proračuna.
Posebno ističem da u prošloj godini Općinsko vijeće nije prihvatilo tri rebalansa proračuna te sam bio prisiljen da preraspodjelama omogućim funkcioniranje normalnog života u Općini (opskrba pitkom vodom stanovništva i odvoz komunalnog otpada, održavanje javne rasvjete itd.)
Sadašnji ponuđeni rebalans proračuna proizašao je iz odluka vijeća i nepredviđenih okolnosti ( elementarne nepogode suše). Neshvatljivo je da se donesu odluke Općinskog vijeća kojim se sredstva troše u proračunu ( usvajanjem programa, ugovora za deponiranje smeća, programa Dječjeg vrtića Marina) a nakon toga se ne prihvaća rebalans proračuna u kojem su ta sredstva osiguravaju u proračunu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Pavić te vijećnici HDZ-a Mihael Radić, Tomislav Najev, Mario Božan te vijećnik Nezavisne liste – Jozo Matijaš – Struka svojim suzdržavanjem od glasovanja o izmjenama i dopunama proračuna ( rebalans proračuna) onemogućili su daljnje odvijanje sljedećih aktivnosti Općine Marina:
-dovoz vode ljudima u Marinskoj Zagori i Sevidu
-plaćanje subvencije za prijevoz učenicima i studentima
-redovito financiranje i upis djece u dječji vrtić Marina
-nabavku novog vozila za odvoz komunalnog otpada

Općinski načelnik
Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content