Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne samouprave. To je akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marina za proračunsku godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Uz proračun se donosi i projekcija ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine.

Proračun Općine Marina za 2023.g., opisni dio i vodič za građane možete preuzeti u nastavku:
Kopija Prilog 1 – Tablica za izradu proračuna JLP(R)S

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2024

vodic-za-gradane-proracun 2024

Pin It on Pinterest

Skip to content