U provedbenom programu definira se vizija i misija razvoja općine, opisuje se geografski, društveni, kulturni, okolišni, gospodarski, socijalno-zdravstveni kontekst u kojem se odvija život stanovnika općine Marina. Ovaj provedbeni program izrađen je za mandatno razdoblje izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. U njemu se definiraju prioriteti koje općina planira ostvariti u mandatnom razdoblju, a koji proizlaze iz analize i vizije te će se usklađuje s nadređenim strateškim dokumentom, Razvojnim planom Splitsko dalmatinske županije kada isti bude izrađen.

Cijeli dokument možete preuzeti u nastavku.

PDF: PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARINA 2021 (2)

Pin It on Pinterest

Skip to content