REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Marina, 04. studenog 2019. godine

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi mještani da je tvrtka AKROPOLIS d.o.o. iz Splita započela s radovima na izgradnji obale Marina sukladno Građevinskoj dozvoli za uređenje obalnog pojasa u naselju Marina, zahvat infrastrukturne namjene, 2. skupine – izgradnja obalnog zida i šetnice u njegovom zaleđu, dužobalne prometnice širine 6,00 m s nogostupom na južnoj strani, uređenje parkirališta, površinska odvodnja kolnih i pješačkih površina, građevinski radovi za postavu razvoda vode i elektroinstalacija za opskrbu brodova na novoformiranoj građevnoj čest. zemlje 15992 K.O. Marina (obala).

Mole se vlasnici ugostiteljskih objekata koji imaju ugostiteljske terase na dionici zahvata da iste u što kraćem roku uklone kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Također se mole svi vlasnici plovila na predmetnoj dionici zahvata da ista što prije premjeste.

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content