Redni broj Evidencijski broj nabave Oznaka objave Naziv Nabave Oznaka ugovora Postupak Datum stupanja na snagu Datum prestanka Financijski iznos ugovora (s PDV-om) Dobavljač Datum zadnjeg plaćanja  Plaćeno
1 MN-1/12 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO Klasa: 031-08/12-80/02 Otvoreni postupak 02.07.2012. 31.03.2013. 182.287,00 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
2 MN-3/12 2012/S-002-0004005 I 2012/S-014-0005080 ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA Klasa: 363-02/12-20/83 Otvoreni postupak 02.07.2012. 31.03.2013. 192.500,00 SOLIN CERNA d.o.o. Vinišće
3 MN-10/12 2012/S 002-0003615 i 2012/S 014-0005094 DOVOZ VODE KUĆANSTVIMA AUTOCISTERNOM Klasa: 551-08/12-00/03 Otvoreni postupak 09.07.2012. 31.12.2012. 161.868,00 SOLIN CERNA d.o.o. Vinišće
4 MN-18/12 DOVOZ VODE KUĆANSTVIMA AUTOCISTERNOM Klasa: 551-08/12-00/07 Pregovarački postupak bez prethodne objave 28.08.2012. 31.12.2012. 61.008,00 SOLIN CERNA d.o.o. Vinišće
6 MN-13/12 2012/S 003-0067842 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Klasa: 340-03/12-30/31 Otvoreni postupak 5 mjeseci 670.493,75 ASFALT-AB d.o.o. Solin  [wpdm_file id=29]

Pin It on Pinterest

Skip to content