REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE MARINA

 

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE MARINA donosi

RJEŠENJE

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

NA PODRUČJU OPĆINE MARINA

 

 

Na području OPĆINE MARINA određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj                                              1.

BIRAČKO MJESTO 1. MARINA

OSNOVNA ŠKOLA IVAN DUKNOVIĆ, DON FRANE MACANOVIĆA 1, MARINA

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

MARINA: ANDRAČ, BARSE, BILO, CEMOVIĆEVA, DOBREČEVO, DOLAC, DR. FRANJE TUĐMANA, JAMINE, MALA VRATA, MANDRAČA, MARINA, MARINSKA CESTA, NAJEVA ULICA, OBALA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, POD DRIDOM, POD OMIR, POD OMOĆ, PRALIŠĆE, PRALIŠĆE I, PRALIŠĆE II, PRALIŠĆE III, PREKO DOBROČEVA, PUT GOMILICE, PUT LAZA, PUT TUNJARE, PUT VICE CVITANOVIĆA, PUTEM BEDEMA, RIBARSKA POLJANA, STRMOŠEVICA I, STRMOŠEVICA II, SURA KOSA, TRG STJEPANA RADIĆA, ULICA ANTE RUDANA, ULICA KAPETANA JERKOVIĆA, ULICA KATE DESPOTOVE, VRPOLJAC

 

2. biračko mjesto broj                                              2.

BIRAČKO MJESTO 2. SVINCA

MJESNI DOM, SVINCA BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

SVINCA: BOŽANI, IVELJE, JERKOVIĆI, KOČETA, RINČIĆI, SENJANI, SVINCA, TARAKALOVI

 

3. biračko mjesto broj                                              3.

BIRAČKO MJESTO 3. GORNJE VINIŠĆE

PROSTOR MJESNOG ODBORA DUBRAVE, DUBRAVE BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

VINIŠĆE: BAŠINI, CESTA IVANA DUKNOVIĆA, DUBRAVE I, DUBRAVE II, DUBRAVE III, DUBRAVE IV, GREBEN, ILOVICA, KOPAČE, KRČI, LIVELI, LUČINOVI I, MILASOVI, PENSI, PUT BOKA, PUT CRIKVE, PUT JAMIN, PUT KOPAČ, PUT KOSE, PUT MALE LJUBLJEVE, PUT PAVLOVE KOSE, PUT PENSI, PUT PETLARE, PUT VELE LJUBLJEVE, PUT VOLUJE, VINIŠĆE, VOLUJA

 

4. biračko mjesto broj                                              4.

BIRAČKO MJESTO 4. DONJE VINIŠĆE

MJESNI DOM, VINIŠĆE

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

VINIŠĆE: BAČINE, BAČINE-DOLAC, BANOVI, BRDINA, BUMBACI, DOBRIŠINI, DRAGOŠEVICA, DRAMAČ, GALEŠINI, GLAVICA DRAMČA, JAPNENA GOMILA, KAMELIČINA, KOSINAC, KRČINA, KUPINICA, MAJIĆA STRUGA, MASTRINKA, MEŠTAVINI, MLAČIĆI, MLADINOV DOLAC, NJIVINA I, NJIVINA II, OGRADICA, ORLIĆA STRUGA, PETROVA VRATA, PETROVI, PIŠĆINE, POD BALANKINU, POD BRIGE, POD GLAVICU, POD KRUGE, POD LOKVENICE, PRHOVINE, PRIKO DOCA, PUNTA DRAMČA, PUT COLIĆI, PUT CRKVE “PRESVETOG SRCA ISUSOVOG”, PUT GAJIC, PUT KOTLARUŠE, PUT KOVAČIŠĆ, PUT KRAJI, PUT KRČINE, PUT KUPINICE, PUT MINERE, PUT PODI, PUT PODVORNICE, PUT RTINE, PUT SELIN, PUT SMILJEVCA, PUT TRFALOVI, PUT VINIŠKOG MULA, PUT VULINI, PUT ZVEŠNOGA, RAŽINOVO, RTINA, SELINA, SMILJEVAC, SMOKVINA, ŠUPUKOVI, TRG IVANA DUKNOVIĆA, UZ VINIŠKU, VINIŠKA, VINIŠKI MUL, VLAČINA, VRH DOCA, ZAGRADA, ŽARDIN

 

5. biračko mjesto broj                                              5.

BIRAČKO MJESTO 5. SEVID

ZGRADA MJESNOG ODBORA – NOVA, SEVID

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

SEVID: ALINA, BANOVI, BARBIŠĆEVICA, BOK, GAMBA, GORNJI SEVID, KOPRIVICA, KRČI, MILINE DONJE, MILINE GORNJE, OŠTRICA MALA, OŠTRICA VELIKA, PLAT, PODKOSA, SEVID, STRANA, SVRDA, TEPLJUŠ, ZAGLAVICA

 

6. biračko mjesto broj                                              6.

BIRAČKO MJESTO 6. VRSINE

PROSTOR MJESNOG DOMA, VRSINE

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

VRSINE: JAKUSI, JELINE DRAŽICE, KARABATIĆI, KORČULANI, MATIJAŠI, RADIĆI, RINČIĆI, VRSINE, VRSINSKA CESTA

 

7. biračko mjesto broj                                              7.

BIRAČKO MJESTO 7. POLJICA

“RIBAREVA KUČICA”, POLJICA BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

POLJICA: CESTA SV.JOSIPA, DRID I, DRID II, DRID III, DRID IV, KOLUDRAŠKO, KOTORINA, MALI GORAČ, OBALA, OBALA SV.LUKE, POLJICA, POLJIČKA CESTA, PUT  POPIRAČE, PUT GORČA, PUT KOBILJAKA, PUT OPATIJE, PUT POŠTE, PUT POŽARA, PUT UKINJSKOG, SUPETAR, VRULJE

 

8. biračko mjesto broj                                              8.

BIRAČKO MJESTO 8. NAJEVI

MJESNI DOM, NAJEVI BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

NAJEVI: NAJEVI

 

9. biračko mjesto broj                                              9.

BIRAČKO MJESTO 9. GUSTIRNA

ZGRADA MJESNOG ODBORA, GUSTIRNA

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

GUSTIRNA: GUSTIRNA, GUSTIRNA I, GUSTIRNA II, GUSTIRNA III, GUSTIRNA IV, GUSTIRNA IX, GUSTIRNA V, GUSTIRNA VI, GUSTIRNA VII, GUSTIRNA VIII

 

10. biračko mjesto broj                                              10.

BIRAČKO MJESTO 10. DOGRADE

MJESNI DOM, DOGRADE BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

DOGRADE: DOGRADE

 

11. biračko mjesto broj                                              11.

BIRAČKO MJESTO 11. POZORAC

MJESNI DOM, POZORAC BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

POZORAC: GAICA, MILOVAC, POD BILO, POD OŠLJAK, PODUBAŠĆAK, POZORAC

 

12. biračko mjesto broj                                              12.

BIRAČKO MJESTO 12. BLIZNA GORNJA

MJESNI DOM, BLIZNA GORNJA

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

BLIZNA GORNJA: BLIZNA GORNJA, BREŠANI, PURIĆI, ROZGE

 

13. biračko mjesto broj                                              13.

BIRAČKO MJESTO 13. BLIZNA DONJA

OŠ BLIZNA DONJA, BLIZNA DONJA

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

BLIZNA DONJA: BLIZNA DONJA, CESTA BLIZNA DONJA, MAMUTI, OŠTRIĆI, PAUCI, PELJI, SAŠE, SMOLJIĆI, ŠEVRIĆI, VIDOVI

 

14. biračko mjesto broj                                              14.

BIRAČKO MJESTO 14. MITLO

MJESNI DOM, MITLO BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

MITLO: AGIĆI, MITLO, PRŽINE, RUBELJI,VAJIĆI, ŠKEMBERI, ŽIŽCI

 

15. biračko mjesto broj                                              15.

BIRAČKO MJESTO 15. VINOVAC

MJESNI DOM, VINOVAC BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

VINOVAC: ĆALETE, VINOVAC, ŽAJE

 

16. biračko mjesto broj                                              16.

BIRAČKO MJESTO 16. RASTOVAC

MJESNI ODBOR, RASTOVAC BB

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

RASTOVAC: POD BOBOVAC, RASTOVAC

 

KLASA: 013-03/17-02/09

URBROJ: 2184/02-03/01-17-1

 

MARINA, 05.svibnja 2017.

 PDF: RJEŠENJE

Pin It on Pinterest

Skip to content