REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 342-04/23-01/06

URBROJ: 2181-31-03/04-23-2

Marina, 31. listopada 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina u razdoblju od 2024.-2028. godine

 

Predloženi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina u razdoblju

od 2024.-2028. godine donosi se radi povećanja brige o upravljanju i zaštiti, upotrebi i korištenju pomorskog dobra na području općine Marina.

Prijedlog Plana napravljen je u skladu s odredbama važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 83/2023).

Savjetovanje o Prijedlogu Plana provodi se u skladu s uputom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od dana 27. rujna 2023. godine

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare zainteresirana javnost može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za razdoblje 2024.-2028. godine “) do 30.11. 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Plana koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina-  www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA JUO-a:

               Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi:

JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE – PDF

OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE- PRIJEDLG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2024.-2028.

PRIJEDLOG ZA SAVJETOVANJE-Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2024-2028.

Pin It on Pinterest

Skip to content