REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 410-01/23-01/02

URBROJ: 2181-31-03/04-23-2

Marina, 10. studenog 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

Predložena Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se sukladno Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23) te Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 01/19, 01/20, 01/21, 156/22) te se šalje na javno savjetovanje kako bi se u skladu s načelom transparentnosti ispunila obveza pravodobnog objavljivanja podataka i informacija na sustavan način.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Nacrt Odluke dostupan je na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu) do 09.12.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

 Roko Matijaš, ing.građ.

Prilozi:

JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE

OBRAZAC JAVNO SAVJETOVANJE NACRT ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA docx

ODLUKA O PAUŠALNOM POREZU

Pin It on Pinterest

Skip to content