OPĆINA MARINA

OPĆINKO VIJEĆE

KLASA:021-05/12-50/05

UR. BROJ:2184/02-03/07-12-1

Marina, 27. kolovoza 2012. godine.

 

Na temelju Članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 11/09) predsjednik općinskog vijeća saziva 29. sjednicu općinskog vijeća

Za dan 29. kolovoza 2012. u 10,00 sati

1.Verifikacija zapisnika 28. sjednica vijeća

2.Prijedlog 2.a izmjene i dopune proraČuna Općine Marina za 2012. godinu

3..a Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2012. godinu

3.b Prijedlog 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

3.c. Prijedlog izmjene Programa socijalnih potreba za područje Općine Marina za 2012. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

5. Vijećnička pitanja

Predsjenik

Općinskog vijeća

Ivica Pavić

 

Pin It on Pinterest

Skip to content