PDF: 02-2013

Sadržaj:
Općinsko vijeće:
1. Plan nabave za 2013. godinu
2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga granične crte
između Općine Marina i Općine Rogoznica

Općinski načelnik:
1. Odluka o obustavi od primjene izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
2. Ugovor o finaciranju izrade Urbanistićkog plana uređenja 1.2. „Dobrečevo“
3. Suglasnost za izradu projektne dokumentacije, ishođenje Lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta u ime Općine Marina za privremeni priključak na D-8 za „Radnu zonu Marina“

Pin It on Pinterest

Skip to content