PDF: 02-15 (Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, Odluka o odabiru ponuditelja za opskrbu električnom energijom, Odluka o odabiru ponude-INA, Izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.,Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi, Izmjena odluke  o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2015. godinu), Odluka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2015. godine, Odlukao izmjeni i dopuni izjave o osnivanju Marinski komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Zaključak-Promet, Odluka o uređenju tematske Staze Zdravlja, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marina u 2014.god.

Pin It on Pinterest

Skip to content