PDF: 03-2013

Sadržaj:

Općinski načelnik:

  • Odluka o razrješenju predsjednika Mjesnog odbora Poljica
  • Odluka o imenovanju predsjednika Mjesnog odbora Poljica
  • Suglasnost o izradi projektne dokumentacije, ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta u ime Općine Marina
    zu području obuhvata UPU-a Barbaševica – Banovi .

Pin It on Pinterest

Skip to content