Službeni glasnik 04-2018

Sadržaj:
1. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Marina ……………………… stranica 90.
2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marina u 2017. godini ……………………… stranica 96.
3. Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina …………… stranica 101.
4. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na Plan nabave Općine Marina za 2018. godinu ……………………… stranica 102.
5. Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća na kandidacijskim listama grupe birača za 2017. …………stranica 103.
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine ………………stranica 104

Pin It on Pinterest

Skip to content