Sadržaj:
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Općini Marina …………………………………………… stranica 9.
2. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Marina radi predfinanciranja EU projekta: Uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Marina ……………………………………………stranica 30.
3. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje DODATKA 1. UGOVORA o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Marina (Mitlo, Blizna donja, Blizna gornja, III Faza) ………………………………………………… stranica 32.

PDF: Službeni glasnik 04-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content