PDF: 04-2016 ( Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016.g.; Izmjena plana izrade prostornih planova za 2016.g.; Odluka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini; Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora; Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora; Odluka o izradi UPU-a turističkog naselja Ošljak…)

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content