Sadržaj
1. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marina za 2021. godinu ………… stranica 23.
2. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………… stranica 58.
3. Izmjena Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2021. godinu ………… stranica 65.
4. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina za 2021. godinu ………… stranica 70.
5. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2021-2023. godine ………… stranica 71.
6. Odluka o otpisu potraživanja ………… stranica 79.
7. Zaključak o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2020. do 31.12.2020. ………… stranica 80.
8. Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina ………… stranica 84.
9. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjenu Plana nabave za 2021. godinu ………… stranica 85.
10. I. izmjena Plana nabave za 2021. godinu ………… stranica 86.
11. Odluka o naknadama vijećnika u Općinskom vijeću, članovima radnih tijela Općinskog vijeća te stručnih osoba ………… stranica 95.
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa(štekata), kioska i drugih naprava ………… stranica 97.
13. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marina ………… stranica 99.
14. Zaključak o Izvješću o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu ………… stranica 104.
15. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Marina ………… stranica 108.

PDF: Službeni glasnik 04-2021

 

Pin It on Pinterest

Skip to content