PDF: 05-2014 (Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu; Odluka  o Izmjenama i dopunama Odluke no priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine; Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Marina; Izjava o osnivanju trgovačkog društva Marinski komunalac d.o.o za komunalne djelatnosti; Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora; Odluka o odabiru ponuditelja za usluge financijskog leasniga za nabavu novog specijalnog komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada, zapremnine sanduka nadogradnje od 14 + 2 m3 (1 kom))

Pin It on Pinterest

Skip to content