PDF: 05-2015 (Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti; Odluka o ukidanju vlastitog pogona Općine Marina; Odluka o  osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina; Pravilnik o radu; Pravilnik o ocjenjivanju  službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina; Odluka o koeficijentima  za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina; Odluka  o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom poduzeću  „Marinski komunalac“ d.o.o. bez naknade)

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content