PDF: 05-2016 (Izvješće o radu općinskog načelnika za 2015.g.; Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za 2015.g.;Zključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine ; Izvješće o  izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marina za 2015. godinu; Zaključak o prihvaćanju izvješća Izvješće direktora o poslovanju komunalnog poduzeća Marinski komunalac d.o.o. za 2015. godinu; Izvješće direktora o poslovanju komunalnog poduzeća Marinski komunalac d.o.o za 2015.g.; Odluka o razrješenju  i imenovanju članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Marina; Odluku  o  imenovanju  predsjednika i članova Povjerenstva za obradu zahtjeva za nabavu sadnog materijala u Općini Marina;Rješenje  o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina; Zaključak o  prihvaćanu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marina u 2015. godini; Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marina; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Marina; Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DV Marina za 2015.g.; Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića Marina za 2014. – 2015. godinu.; Zaključak o prihvaćanju programa predškole DV Marina za 2015.g.; Zaključak o prihvaćanju Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina u 2016/2017 godini;)

 

Pin It on Pinterest

Skip to content