Sadržaj
1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Marina …………………. stranica 25.
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Marina …………………. stranica 30.
3. Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Marina za koje (su)vlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja …………………. stranica 31.
4. Odluka o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Marina …………………. stranica 33.
5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marina za 2018. godinu …………………. stranica 34.
6. Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marina s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje ……………………. stranica 41.
7. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na I. izmjenu Plana nabave Općine Marina za 2019. godinu ……………………. stranica 45.
8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ……………………. stranica 46.

PDF: Službeni glasnik 05-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content