Sadržaj:

 1. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marina za 2021. godinu ………… stranica 167.
 2. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021 do 2023. godine ………… stranica 196.
 3. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………… stranica 204.
 4. Zaključak o osiguravanju sredstava za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela Općine Marina………… stranica 207.
 5. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika ………… stranica 208.
 6. Odluka o naknadi za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ………… stranica 211.
 7. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ………… stranica 213.
 8. Zaključak o suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ………… stranica 216.
 9. Odluka o davanju suglasnosti na plan upisa djece u Dječji vrtić Marina u 2021/2022 godini ………… stranica 217.
 10. Plan upisa djece u Dječji vrtić Marina u 2021/2022 godini ………… stranica 218.
 11. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Marina od korisnika usluga ………… stranica 225.
 12. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Marina ………… stranica 229.
 13. Odluka o osnivanju postrojbe opće namjene civilne zaštite Općine Marina ………… stranica 230.
 14. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Marina ………… stranica 232.
 15. Odluka o davanju suglasnosti na II izmjenu Plana nabave za 2021. godinu ………… stranica 237.
 16. II. izmjene Plana nabave za 2021. godinu ………… stranica 238.
 17. Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2021. godini ………… stranica 248.
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup javne površine ………… stranica 251.

Pin It on Pinterest

Skip to content