PDF: 06-2008

 Sadržaj:

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke O lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava i drugi opći uvjeti za dodjelu javno prometnih površina na korištenje u 2008. godini            
  • Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta i o objavi javnog natječaja     .
  • Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje elektroenergetskih objekata komunalne infrastrukture                          
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Lokacijsku dozvolu                    .

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

  • Pravilnik o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina                          

VLASTITI KOMUNALNI POGON:

  • Pravilnik o poslovanju Vlastitog komunalnog pogona Općine Marina                            

Pin It on Pinterest

Skip to content