Sadržaj:

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina ………………… stranica 114.

2. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2020. do 2022. godine ………………… stranica 133.

3. Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna Općine Marina ……… stranica 141.

4. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2020. godinu ………………… stranica 142.

5. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ………………… stranica 146.

6. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu ………………… stranica 148.

7. Odluka o pokriću manjka proračuna Općine Marina iz 2019. godine ………………… stranica 152.

8. Odluka o otpisu potraživanja za 2019. godinu ………………… stranica 153.

9. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Marina ………………… stranica 154.

10. Zaključak o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika za 2019. godinu ………………… stranica 155.

11. Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina ………………… stranica 156.

12. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjenu Plana nabave ………………… stranica 157.

13. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Marina ………………… stranica 158.

14. Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava ……………stranica 159.

15. Odluka o visini naknade za korištenje javnih površina za izgradnju priključka na javni sustav za opskrbu pitkom vodom………………… stranica 171.

16. Pravilnik o postavljanju reklamnih panoa ………………… stranica 174.

17. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina ………………… stranica 180.

18. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja s otpadom za 2019. godinu ………………… stranica 181. 19. Plan operativne primjene programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara u 2020.godini …………… stranica 182.

20. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. do 2024. ………………… stranica 188.

21. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marina ………………… stranica 198.

22. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu ……… stranica 225.

PDF: Službeni glasnik 06-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content