PDF: 07-2015 ( Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture  za 2015.g.; Izmjene programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2015.g.; Izmjene programa korištenja sredstava za male komunalne akcije u proračunu za 2015.g.; Izmjena programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2015.g.; Izmjena programa javnih potreba socijalne skrbi u 2015. godini; Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marine za 2014. godinu; Izvještaj o radu općinskog načelnika za 2014.g.; Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Marina; Odluka o izradi Marinskog zbornika; Odluka o sufinanciranju projekta dogradnje osnovne škole, izgradnje školske sportske dvorane i legalizacije Osnovne škole »Ivan Duknović«, Marina; Izmjena i dopuna odluke o zakupu javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava (Službeni glasik Općine Marina br. 05/05, 08/08 i 12/; Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za izgradnju spomen obilježja Andrija Matijaš Pauk)

 

 

 

 

.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content