Sadržaj
1. I. izmjene i dopune proračuna Općine Marina za 2019. godine ………………………… stranica 63.
2. Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ………………………… stranica 87.
3. Izmjena programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2019. godinu ………………………… stranica 96.
4. Izmjena plana izrade prostornih planova u 2019. godini ………………………… stranica 99.
5. Izmjena plana razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021 godine ………………………… stranica 102.
6. Odluka o stjecanju i otuđenju Pokretnina i nekretnina ………………………… stranica 111.
7. Odluka o otpisu potraživanja za 2018. godinu ………………………… stranica 112.
8.Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika ………………………… stranica 119.
9.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge ………………………… stranica 120.
10.Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o izgradnji objekata za ispraćaj pokojnika u Blizni gornjoj ……………………… stranica 121.
11.Odluka o prijenosu osnovnih sredstava poduzeću „Marinski Komunalnac“ d.o.o. bez naknade ……………………… stranica 122.
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece ……………………… stranica 123.
13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ……………………… stranica 124.
14. Odluka o davanju suglasnosti Na II izmjenu Plana nabave za 2019. godinu ……………………… stranica 125.
15. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ……………………… stranica 126.

PDF:Službeni glasnik 07-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content