Sadržaj:

  1. Plan motriteljsko-dojavne službe …………… stranica 403.
  2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova…………… stranica 405.
  3. Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Općine Marina …………… stranica 407.
  4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu …………… stranica 410.

Pin It on Pinterest