Sadržaj:

  1. Plan motriteljsko-dojavne službe …………… stranica 403.
  2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova…………… stranica 405.
  3. Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Općine Marina …………… stranica 407.
  4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu …………… stranica 410.

Pin It on Pinterest

Skip to content