PDF: 08-2008

Sadržaj:

  • Odluka o izradi detaljnog plana uređenja Luke nautičkog centra s obalnim pojasom                
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu                           .
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata, reklamnih tabli, kioska i drugih naprava)
  • Izvješće o stupanju na dužnost Vijećnika                                 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content