PDF: 09-2015 (Izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.; Izvješće o ostvarenju programa redovitog održavanja komunalne infrastruture u 2014.g.; Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.; Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Marina za razdoblje od 2015.g. do 2020.g.; Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015.g na području Općine Marina; Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Marina; odluka o osnivanju 10 satnog programa u DV “Bubamara” u Gustirni; Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Marina“ od roditelja/skrbnika, korisnika usluga; Pravilnik o unutarnje, redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina; Izmjenu i dopunu pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dv “Marina”, Marina; Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Marina)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content