Sadržaj:

1. II. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu ……………… stranica 250.

2. Dopuna Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. ……………… stranica 267.

3. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2020. godinu ……………… stranica 268.

4. Odluka o odgodi roka za provedbu javnog natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina ……………… stranica 269.

5. Izmjena i dopuna Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenih izvan prirodnog staništa ……………… stranica 270.

6. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ……………… stranica 271.

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika ……………… stranica 273.

8. Izmjena Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina ……………… stranica 274.

9. Odluka o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina ……………… stranica 275.

10. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marina ……………… stranica 278.

11. Odluka o mjerilima i kriterijima za dovoz pitke vode domaćinstvima ……………… stranica 279.

12. Odluka o jediničnoj cijeni prijevoza pitke vode autocisternom za korisnike ……………… stranica 280.

PDF: Službeni glasnik 09-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content