Sadržaj:
1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova……………………………………………………………………………………………………stranica 99.
2. Plan motriteljsko-dojavne službe…………………………….stranica 101.
3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2022. godinu……………………………stranica 103.

PDF: Službeni glasnik 10-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content