PDF:

10-2008

OPĆINSKO POGLAVARSTVO:

  • Izmjena i dopune Odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa(štekata), kioska i drugih naprava i drugi opći uvjeti za provedbu javnog natječaja za dodjelu javno prometnih površina na korištenje u 2008. godini
  • Odluka o prodaji robe izvan poslovnih prostorija – ambulantnoj prodaji      

Pin It on Pinterest

Skip to content