Sadržaj:
1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu …………………… stranica 198.
2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ………………… stranica 203.
3. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na I. Izmjenu Plana nabave Općine Marina za 2018. godinu ………………… stranica 208.
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina ………………… stranica 209.
5. Odluka o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta Općini Marina ………………… stranica 210.
6. Odluka o mjerama za sprječavanje Nepropisnog odbacivanja otpada ………………… stranica 213.
7. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Marina ………………… stranica 216.
8. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u Dječjem vrtiću Marina …………………… stranica 217.

Službeni glasnik 12-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content