PDF: Službeni glasnik 13-2018

Sadržaj:

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine  Marina za 2018. godinu                 …………………… stranica 218.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2017. godini …………… stranica 223.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa redovitog  održavanja komunalne infrastrukture Općine Marina za 2017. godinu         ………………… stranica 227.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017. godinu         …………………… stranica 233.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Davatelja komunalne usluge             …………………… stranica 238.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content