Sadržaj:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina……………………… stranica 144.
 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu……………………… stranica 170.
 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu……………………… stranica 182.
 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2024. godinu……………………… stranica 184.
 1. Izmjene i dopune Plana izrade prostornih planova Općine Marina za 2024. godinu……………………… stranica 187.
 1. Izmjena i dopuna Programa športa Općine Marina u 2024. god.  ……………………… stranica 190.
 2. Izmjena i dopuna Programa kulture Općine Marina za 2024. god. …………………… stranica 191.
 3. Izmjene Programa razvoja civilnog društva u 2024. godini……………………… stranica 192.
 4. Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina……………………… stranica 193.
 5. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na  izmjene Plana nabave Općine Marina za 2024. godinu……………………… stranica 194.
 6. Analiza stanja sustava CZ na području Općine Marina za 2024. …………………… stranica 195.
 7. Godišnji Plan razvoja sustava CZ na području Općine Marina ……………………… stranica 207.
 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Općine Marina za razdoblje 2024-2027. godine ……………………… stranica 214.
 9. Zaključak o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za potpisivanje Ugovora o pružanju pravne pomoći……………………… stranica 227.
 10. Zaključak o radu općinskog načelnika od 01.07.2023 do 31.12.2023. ……… stranica 230.
 11. Zaključak o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za potpisivanje nagodbe……………………… stranica 235.
 12. Zaključak o izvješću davatelja usluge za 2023. godinu ……………………… stranica 238.
 13. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina ………………… stranica 247.
 14. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za potpisivanje Dodatka 1 Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina za područje vodoopskrbnog podsustava zagorskog dijela općine ……………………… stranica 250.
 15. Odluka o davanju suglasnosti na plan upisa dječje u dječji vrtić Marina u 2024/2025 odgojno-obrazovnu godinu……………………… stranica 253.
 16. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Marina……………………… stranica 254.
 17. Zaključak o suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta  ……………………… stranica 255.
 18. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ……………………… stranica 256.
 19. Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Marina unutar intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima ……………………… stranica 264.  

PDF: Službeni glasnik 13-2024

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content