PDF: 13-2013

Sadržaj:

  • Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
  • Izvješće o ostvarenju programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
  • Izvješće o izradi Prostornih planova i projekata
  •  Zaključak o prihvaćanju Finacijskog izvješća Dječjeg vrtića Marina za 2012. godinu
  •  Zaključak o prihvaćanju prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić Marina za 2013/2014 godinu

Pin It on Pinterest

Skip to content