PDF: Službeni glasnik 13-2016 (IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.GODINU; izmjene i dopune programa gradnje objekata društvenih djelatnosti; Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.; IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA; Izmjena programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu; Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina  na Izmjene Plana nabave Općine Marina  za 2016. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; Odluka DVD Marina)

Pin It on Pinterest

Skip to content