Sadržaj
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2019. godinu ……………………… stranica 185.
2. Odluka o lokacijama za postavljenje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2019. godini ……………………… stranica 208.

PDF: Službeni glasnik 13-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content