Sadržaj:

 1. Rješenje o izboru članova
  Mandatnog povjerenstva ………………………… stranica 468.
 2. Izvješće o provedenim izborima
  za članove Općinskog vijeća Općine Marina ………………………… stranica 469.
 3. Rješenje o izboru članova
  Povjerenstva za izbor i imenovanje ………………………… stranica 472.
 4. Rješenje o izboru predsjednika vijeća
  Općine Marina ………………………… stranica 473.
 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika
  vijeća Općine Marina ………………………… stranica 474.
 6. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika
  vijeća Općine Marina ………………………… stranica 475.
 7. Odluka o volonterskom obavljanju dužnosti
  općinskog načelnika Općine Marina ………………………… stranica 476

Pin It on Pinterest

Skip to content